0
0 z/m

těžší č, e

čče ečč ee č eč čee čeč čeč e eče čče ee eče eče čeč čeč ččč čč če eče če čee eče ee eče ečč eeč ee če eeč ee čeč