0
0 z/m

těžší á, e, i

iáe ái e ái iáe eái iáe eá iá áie iáe eái á ái i iáe iáe áie áie á ái á ieá á ieá eiá eá á eiá eá iá iá á ái e á á áe