0
0 z/m

základní č, á, e, i

ei čá ič áči e áie či eč áič ei e iáč áič áič ei áči ič eč ieč áie áč áič iče iáe iáč áie áie čie ečá áič iáe eč