0
0 z/m

těžší š, w

wwš wšw wš šš ššw šw šw ššš šw www wšš ššš wš wwš šw w wwš ššš ššw wwš šw w šš wšš wwš ššš wš šš ššš wšš