0
0 z/m

základní ď, ť

ďď ťď ťď ťť ťťť ťď ťť ďď ťť ťť ťď ďď ťď ťť ťťť ďďď ťť ďďď ťď ďďď ď ďďď ďďď ťť ťťť ďť ťť ďďď