0
0 z/m

základní ď, ň, ó

ó óď ó ó ňó ň ňď óď óň óň óď ó óň óň óď ňď ňó ó ňó ó ň ňď ňď ó óď ďó ňď ó ňó óň óď ňó ďó óň